The Gaelic story at Glasgow University

Tha sinn duilich! Tha an làrach seo nis air gluasad gu seòladh ùr. Thigibh chun an seòladh-lìn a leanas:

<http://sgeulnagaidhlig.ac.uk/?lang=en>

This content has moved to a new website. Please click on the link, above.

Advertisements